Telo

Vychádzajúc z praktických skúseností našej akadémie sme pre vás vybrali semináre, ktoré sa najviac osvedčili v praxi, ktoré poskytujú skutočnú a trvalú hodnotu pre váš život a ktoré si najviac žiadate.

Semináre, pomocou ktorých môžete dostať na vedomú úroveň hodnoty a schopnosti, ktoré máte, ale zatiaľ ste si ich neuvedomili, alebo neaktivovali. Schopnosti, ktoré môžete okamžite začať využívať v dennom živote vo svoj prospech a pre blaho iných.
Vstúpte do brán našej akadémie a načerpajte si s našou pomocou vedomosti z neobmedzených zdrojov poznania.

mozog

Škola intuície

Vstúpiť
Srdce

Škola praktickej ajurvédy

Vstúpiť
telo

Semináre pre firmy

Vstúpiť