Vyberte stranu

Budovanie vzťahu sám so sebou

 

 

Vzťah sám so sebou je jeden z najprimárnejších vzťahov aké môžeme vytvoriť, od neho sa totiž odvíjajú všetky ostatné vzťahy, ktoré v našom živote tvoríme. Preto Vás pozývam budovať a vylepšiť tento vzťah na sériu pravidelných stretnutí.

Ide o dlhodobú formu vzdelávania, kde budeme počas stretnutí pracovať na úrovni energetickej a samozrejme na úrovni vedomej. Po stretnutí bude mať každý účastník k dispozícii odporúčané akčné kroky, ktoré keď zavedie do praktického života môže pre seba získať okamžitú odozvu vylepšenia tohto vzťahu. Duchovno sa totiž deje v každom jednom dni, nie iba v meditácii. Každý deň sa svojím konaním rozhodujeme, či sa k sebe približujeme alebo naopak oddiaľujeme.

 

Na stretnutiach sa budeme spolu učiť, ako sa spojiť so svojou podstatou (dušou) a ako jej dať priestor na jej prejavenie sa v našom živote. Povieme si, ako narábať s predstavami, ktoré pramenia z nášho ega a zvyknú kafrať do agendy našej podstaty. Budeme sa venovať autenticite a naučíme sa, ako keď človek nasleduje svoje pocity priblíži sa tým viacej k sebe samému. Súčasťou stretnutí bude aj sprístupnenie autentických zdrojov pre seba a nastavenie optiky a vnímania v danej oblasti, podľa individuálneho smerovania Vašej podstaty.

Aké oblasti odzrkadľujú náš vzťah , ktorý máme sami so sebou si môžete pozrieť v tomto videu spoločne s 3 radami, ako OKAMŽITE zlepšiť tento vzťah. Takéto praktické rady za pomoci práce na energetickej úrovni počas stretnutí Vám napomôžu priblížiť sa viac k svojej podstate (duši).

 

Program stretnutí:

  1. Úvodné stretnutie: Energetická imunita– ako ostať vo svojom strede a začať vnímať svoje individuálne potreby- Prenastavenie poľa aby človek vedel efektívnejšie využiť svoj vlastný vnútorný zdroj energie, neplytval ním a predovšetkým aby sa stal nezávislým na vonkajších podmienkach a okolí.
  2. Daj priestor svojím pocitom, praktické cvičenia spolu s odporúčanými cvičeniami na doma. Priamo na stretnutí sa budeme učiť vyjadrovať pocity zo seba cez maľbu a tvorivé písanie.
  3. Vzťah k svojej životospráve ako zrkadlo vzťahu sám so sebou.Priamo na stretnutí sa budeme venovať pocitom z jedla, potravín a kozmetiky. Každý si sám pre seba navníma odozvu svojho tela na určité potraviny a kozmetiku priamo na stretnutí.
  4. Vzťah k priestoru, ako dôležitý indikátor môjho vzťahu sám k sebe. Na tomto stretnutí si spoločne spravíme každý v domácich podmienkach mini projekt svojho vzťahu k prostrediu, ktorý budeme spolu sledovať až do ukončenia naších stretnutí. Na tomto stretnutí si taktez povieme, ako sa priblížiť k svojmu hobby, ktoré vychádza t Vašej podstaty:)
  5. Sebaprezentácia, autenticita a správanie voči môjmu okoliu. Okolie ako odraz môjho vnútra. Priame akcia na stretnutí , ako vidím samého seba a ako ma vidí moje okolie tréning v skupinke so spoluúčastníkmi:)
  6. Individuálne odporúčania od Vašej podstaty pre potreby každého zúčastneného skupiny na ďalšie kroky budovania vzťahu sám so sebou.

Program sa môže meniť podľa individuálnych potrieb skupiny. Na stretnutiach sa preberá to, čo je v danom čase pre skupinu aktuálne prioritné z pohľadu Vyššieho Ja. Takto sa zabezpečí obsiahnutie aktuálneho nastavenia skupiny plus efektivita práce. Súčasťou každého stretnutia bude krátke zhrnutie a odporúčané cvičenia na doma v elektronickej forme.

Ide o dlhodobú formu vzdelávania kde sú možné 2 varianty

A. 3h stretnutie počas pracovného týždňa, 17,30-20,30, v intervale každé 2 týždne. Dĺžka celého programu 2,5mesiaca (6 stretnutí dokopy)

B. 6h stretnutie (počas každej soboty obsiahneme 2 body programu), sobota 10,00-17,00, každá tretia sobota. 3 soboty dokopy na obsiahnutie celého programu.

Cena jedného stretnutia je 60 EUR

Cena za jednu sobotu je 120 EUR (zahŕňa 2 stretnutia)

Platí sa vždy za 2 stretnutia predom.

 

Termíny pravidelných stretnutí počas pracovného týždňa:                                                        

1. stretnutie 13.2.2019                                                                                                                                                                                                         

2. stretnutie 27.2.2019                                                                                                                             

3. stretnutie13.3.2019                                                                                                                              

4. stretnutie 27.3.2019                                                                                                                             

5. stretnutie 10.4.2019                                                                                                                             

6. stretnutie 25.4.2019

Miesto konania: Bratislava, Vysoká 26

Trvanie : 17,30-20,30

 

 

Program sa berie ako celok, nie je teda možné navštíviť iba Vami vybraté stretnutia. V prípade vymeškania je možnosť náhrady daného stretnutia vždy na druhej forme programu (počas pracovného týždna alebo cez víkend).

Každé jedno stretnutie bude zamerané priamo na akčné kroky a zmeny, ktoré človek zavedie individuálne po stretnutí do svojho života. Počas našich stretnutí budete môcť v priamom prenose sledovať zmeny, ktoré nastali, keď tieto kroky aplikujete.

Pre praktické vysvetlenie toho, čo napríklad obnáša budovanie vzťahu sám so sebou v každodennosti života si prečítajte tento BLOG.

V prípade záujmu poprosím vyplniť prihláškový formulár spolu s uvedením varianty vzdelávania (počas pracovného týždňa alebo počas soboty)

Prihlásenie:

10 + 13 =

3balance @ 2017

Share This