Individuálne sedenie

 

 

Volám sa Lenka Madudová a pracujem ako médium a lektorka školy intuície. Som prostredníkom medzi Vami a Vaším Vyšším Ja (úroveň nadvedomia (duša) , ktorá disponuje všetkými dôležitými informáciami o vás bez posudzovania a bez ega. Informácie, ktoré dostanete od Vášho Vyššieho Ja Vám pomôžu vniesť do Vašej terajšej situácie väčšiu perspektívu. Objasnia Vám veci, ktoré sú s danou situáciou spojené energeticky, emočne alebo sú Vám neprístupné, pretože sa schovávajú na úrovni podvedomia.

Informácie, ktoré Vám viem sprostredkovať sú na nasledovné témy:

  • Problémy vo vzťahoch. Vieme počas sedenia nahliadnuť do príčin, ktoré sa týkajú Vás a ktoré priamo vplývajú na vzťahy okolo Vás či už ide o vzťahy s rodinou, partnermi, kolegami alebo priateľmi.
  • Kariéra a práca. Neodpovedám na otázky typu áno/nie ale pomôžem Vás z pohľadu Vášho vyššieho Ja- Vašej duše nasmerovať tým správnym smerom.
  • Spojenie so sebou a ďalší rozvoj. V tejto téme Vám viem objasniť prečo ste sa vo svojom rozvoji buď zasekli, alebo ako sa uberať ďalej. Čo je pre Vás prioritné z pohľadu Vášho Vyššieho Ja riešiť teraz v danej dobe a čomu by ste mali venovať svoju pozornosť, aby ste sa posunuli ďalej.
  • Témy stojace za pochopením príčin Vašich problémov, či už ide o problémy zdravotné, vzťahové, alebo ste sa vo Vašom živote zasekli a neviete ako ďalej. Taktiež Vám viem pomôcť pri rozlúštení neustále sa dookola opakujúcich situáciách, čo sa Vám snaží Vaše Vyššie Ja odkomunikovať, poprípade, čo sa máte z tejto situácie naučiť ,aby ste sa mohli posunúť ďalej.
  • Témy stojace za strachmi alebo blokmi, ktorých sa neviete vo vašom živote zbaviť.

 

Priebeh sedenia:

Na začiatok sedenia budem od Vás potrebovať Vaše meno a priezvisko a krátky informačný opis v akej situácii sa nachádzate a čo by ste chceli riešiť. Ďalej budem potrebovať otázky k danej situácií. V prípade potreby tieto otázky Vám rada pomôžem pre Vaše Vyššie Ja naformulovať ja. Následne si dohodneme termín stretnutia, kde Vám všetky informácie, ktoré obdržím predám ústnou formou.
V rámci jedného sedenia vieme riešiť jednu tému, alebo jeden problém, ktorý práve vo Vašom živote riešite. Tento jeden problém má často krát viacero aspektov a preto, pre jeho úspešné ozrejmenie a následné riešenie musíme zobrať do úvahy všetky tieto aspekty.
Sedenie môže prebiehať telefonicky, cez skype alebo aj osobne podľa Vašej predstavy. Nie je potrebné stretávať sa osobne ak Vám to nevyhovuje, nakoľko to nemá žiaden vplyv na priebeh sedenia.
Odpovedám iba na otázky, ktoré sa týkajú priamo Vás a Vášho problému.

Cena sedenia 120 EUR
Trvanie sedenia 1-1,5h

 

Prihlásenie:

2 + 15 =

3balance @ 2017
Share This