Sebapoznanie – „Práca so svojim vnútorným svetom“

Cieľom kurzu je obrátiť pozornosť smerom dovnútra. Nie čo sa mi deje, ale aké pocity to vo mne vyvoláva? Veci okolo nás sa nejakým spôsobom dejú, čo sa stane, je že my tieto veci zle interpretujeme, lebo ich analyzujeme a používame pri tom ego procesy. Cieľom je však obrátiť pozornosť dovnútra a položiť si otázku „Ako sa NAOZAJ cítim? Čo mi táto vonkajšia situácia signalizuje vo vnútri?“

Iba keď obrátime pozornosť smerom dovnútra zistíme, ako s nami komunikuje naša podstata. Naša intuícia. Naše pocity. Naše podvedomie. A aký to má všetko dopad na náš každodenný život. Taktiež si povieme , čo všetko môžeme v našom vnútri nájsť a aké nám v tom stoja prekážky. Tento kurz slúži na to, aby človek vedel svoje témy, emócie , strachy a veci , ktoré ho postretnú spracovať aj na podvedomej a energetickej úrovni svojho systému. Dobré vieme, že vedomé spracovanie nestačí.:)

Kurz taktiež slúži na rozšírenie perspektívy, aby sme svoje pocity a emócie nevnímali iba ako náhodný sled udalostí, ale ako náš vnútorný kompas. Ktorý keď sa naučíme počúvať, budeme sa ním vedieť aj riadiť.

Na kurze si každý bude individuáne spoločnými technikami pracovať na svojícj témach, ktoré sú pre Vás teraz aktuálne, alebo ktoré Vás trápia.

Cieľ kurzu:

 • Naučíte sa obracať pozornosť smerom dovnútra namiesto dovonka a hľadať v sebe príčiny a riešenia problémov
 • Naučíte sa efektívne porozumieť, čo všetko sa schováva vo vnútri
 • Cieľom je spojenie so sebou a pocítenie skutočnej podstaty bez očakávaní, bez nespracovaných vzorcov správania, bez ego záujmov…
 • Cieľom kurzu je poskytnúť teoretickú rovinu úrovní vedomia a ich možnosti a limity
 • Spojenie sa so svojimi pocitmi a emóciami – dôležitá je následná práca s emóciami, naučíte sa efektívne techniky na spracovávanie svojich emócií
 • Cieľom je ukázať a poskytnúť Vám zážitok z prejdenia sa svojím podvedomím a pochopenia, ako veľmi ovplyvňuje nespracované podvedomie celý život
 • Ukážeme si taktiež ako je možné efektívne s podvedomím pracovať
 • Všetky techniky budeme robiť v meditácii a v sprievode s Vyšším Ja človeka

 

Čo človek získa absolvovaním kurzu?

 • Teoretický základ o fungovaní systému človeka
 • Schopnosť obracať pozornosť smerom dovnútra
 • Techniky práce s emóciami a pocitmi
 • Techniky meditácie v sprievode Vášho Vyššieho Ja
 • Návšteva podvedomia a práca s ním
 • Budovanie dôvery v rámci práce a pochopenia nášho vnútorného sveta a jeho dopadu na každodenný život

V cene kurzu je zahrnuté malé občerstvenie.Po skončení kurzu Vám zašlem skriptá so všetkými dôležitými cvičeniami, v elektornickej podobe.

Dátum 24-25.2.2018

Trvanie kurzu:

Sobota: 10,00-17,00 (vrátane hodinove pauzy na obed)

Nedeľa: 10,00-17,00 (vrátane hodinove pauzy na obed)

Cena kurzu : 180 EUR na celý víkend

 

Prihlásenie:

13 + 15 =

3balance @ 2017

Share This