Vyberte stranu

Sedenie – Pozornosť a všímavosť

 

O tom, čomu v živote venujem pozornosť a čomu naopak nie rozhodujem ja.  Čo ak je moja pozornosť na nesprávnom mieste z podhľadu mojej podstaty? Čo ak práve sedím na poklade a nevidím ho? Čo ak márnim čas tým, že sa pozerám nesprávnym smerom? A keď už sa aj tým dobrým smerom pozerám prečo mi unikajú dôležité detaily a súvislosti?

Toto sa deje častokrát kvôli nesprávnemu a nedostatočnému fokusu . Toto sedenie odkrýva pre človeka často nepovšimnuté smery a súvislosti, na ktoré sa nás snaží upozorniť naša podstata. Vnímavosť je priamo spojená s pozornosťou. Keď už si niečo všimnem, nakoľko som vnímavý voči tomu čo mi pozorovaný objekt komunikuje? Čo odo mňa situácia vyžaduje?

Toto sedenie upriami Vašu pozornosť na oblasti vybraté Vašou podstatou a pomôže odhaliť vzorce a témy, pre ktoré sa stávame selektívne slepými v rámci, pre nás dôležitých súvislostí. Chýbajúce súvislosti sú ako chýbajúce puzzle. Nevytvárajú konzistentný obraz dôležitý pre naše pochopenie, uvedomenie  a posun vpred.

Pre koho je sedenie určené:

  • Pre ľudí, ktorí chcú dať piestor svojej podstate
  • Pre ľudí, ktorí chcú pochopiť, čo ich drží v neschopnosti vidieť súvislosti.
  • Pre ľudí, ktorí chápu, že niektoré veci majú z pohľadu duše väčšiu prioritu ako z pohľadu ega ?
  • Pre ľudí, ktorí by sa radi stali vnímavejšími na podnety okolo.
Priebeh sedenia:

Na začiatok sedenia budem od Vás potrebovať Vaše meno a priezvisko a krátky informačný opis Vašej situácie. Na sedení sa budeme baviť o oblastiach, ktoré za prioritu pokladá Vaša podstata:) Sedenie prebieha cez Skype. Odpovedám iba na otázky, ktoré sa týkajú priamo Vás.

Cena : 120 EUR

Trvanie : 1-1,5h

 

 

 

Prihlásenie:

8 + 1 =

3balance @ 2017

Share This