Vyberte stranu

Sedenie – Začni vnímať svoje skutočné možnosti

 

 

Prečo máme tendenciu fungovať na, tak málo % svojich možností? Je to hlavne preto, lebo si sami tvoríme limity a mantinely v spolupráci s našimi predstavami, ktoré pramenia z ega. Zastreté videnie a vnímanie seba samého, na základe predošlej skúsenosti alebo nedostatku sebadôvery vo svoju podstatu a autentitcitu, je v dnešnej dobe veľmi dobre známa vec.

Toto sedenie slúži na presmerovanie optiky vnímania seba samého do roviny tvojej podstaty a jej rozšírených možností pre tvoj život. Už si sa identifikoval v tvojom živote s akousi rolou ale nie si s ňou spokojný a nenapĺňa Ťa? Je to predovšetkým preto lebo touto predstavou si si sám vytvoril limity tvojich možností. Príď sa z nich vyslobodiť a umožniť si širšie možnosti.😊

 

Akých oblastí života sa to prioritne týka a ako zmeniť optiku nahliadania na túto oblasť si povieme na sedení za pomoci informácií od tvojej podstaty. Odporúčanie, ako vytvoriť priestor pre zúžitkovanie a zapojenie väčšieho potenciálu tvojich možností, priamo na tvojej individuálnej situácii je taktiež súčasťou tohto sedenia.

Osloboď sa od svojho limitovaného myslenia za pomoci tvojej podstaty a sprístupni si tak vnímanie širších možností pre tvoje bytie😊

 

Pre koho je sedenie určené:

  • Pre ľudí, ktorí chcú dať piestor svojej podstate
  • Pre ľudí, ktorí chcú pochopiť, čo ich drží v neschopnosti sa stotožniť sám so sebou
  • Pre ľudí, ktorí chápu, že niektoré veci majú z pohľadu duše väčšiu prioritu ako z pohľadu ega 😊
  • Pre ľudí, ktorí by radi pocítili rozšírené možnosti svojho bytia
Priebeh sedenia:

Na začiatok sedenia budem od Vás potrebovať Vaše meno a priezvisko a krátky informačný opis , v akých oblastiach Vášho života cítite zaseknutý čí nenaplnený prednostne. Na sedení sa budeme baviť o oblastiach, ktoré za prioritu pokladá Vaša podstata:) Sedenie prebieha osobne v Bratislave alebo cez Skype. Forma, ktorú si vyberiete nemá žiaden vplyv na priebeh sedenia. Odpovedám iba na otázky, ktoré sa týkajú priamo Vás.

Cena : 120 EUR

Trvanie : 1-1,5h

 

 

 

Prihlásenie:

15 + 5 =

3balance @ 2017

Share This