Vyberte stranu

Príroda , ktorá nás obklopuje je náš domov. Naše prostredie, v ktorom žijeme a sme od nej závislí. Príroda ako taká by bez nás úplne v poriadku existovala, existovali by sme však my bez nej?

Ak prírodu berieme ako zdroj nášho života, nakoľko žijeme na Zemi, jeme jej plody, pijeme jej vodu. V podstate sme od nej závislý. V prírode sa nachádza dokonalosť a dostatok všetkého. Ak sme si ale vytvorili taký vzťah k prírode, kde na základe selekcie jej jednotlivé aspekty neprijímame alebo odmietame, je tento vzťah narušený. Tým pádom berieme aj jej zdroje selektívne. Pretože nechápeme, že k úplnosti spokojného bytia ju potrebujeme zahrnúť ako celok. A začať ju vnímať ako dostatok v našom živote.

Do toho aký máme skutočne vzťah s prírodou nepatrí iba to, že radi chodíme do lesa a na túry. Ide tam aj o to, ako náš systém prijíma jej jednotlivé aspekty. Aký máme vzťah k jej obyvateľom zvieratám, k jej darom- našej obžive a v neposlednom rade ako sa k nej správame my sami. Berieme ju ako samozrejmosť? Myslíme si, že príroda je tu pre nás a bez nášho zásahu by neprežila? Sme skutočne my ľudia korunou tvorstva?

Tento vzťah sa odzrkadľuje aj na našom poli. Informácie z vonku a teda z prírody vstupujú do nášho systému a cez pokrivenia, nepochopenia a diery v našom systéme majú nejaký dopad aj na naše fyzické telo. Toto sedenie sa venuje funkčnej náprave tých vrstiev poľa, v ktorých je funkčný problém, ktorý vytvára pokrivený vzťah prírode a nášmu okoliu. Ide o rôzne očakávania, strachy, neúplné predstavy, odmietanie prírody vo forme alergií a intolerancií a v neposlednom rade ide o vzťah aký k prírode máme a tvoríme.

Na tomto sedení sa pozrieme na rôzne odmietavé , selektívne postoje k prírode ako takej a napravíme si pokrivenia, ktoré tento spôsob vnímania prírody vytvárajú priamo v jemnohmotných vrstvách poľa. Vysvetlíme si aj to, čo náš postoj voči prírode zrkadlí a robí aj v iných oblastiach nášho života.

Viac o tom, prečo je dôležité mať dobrý a vyladený vzťah k prírode sa dočítate v tomto BLOGU.

Pre koho je sedenie určené:

  • Pre ľudí, ktorí chápu dôležitosť prepojenia s prírodou ako  základnou bázou pre náš život
  • Pre ľudí, ktorí chcú pochopiť, čo ich drží v nevyladenom vzťahu s prírodou ako takou.
  • Pre ľudí, ktorí chápu, že vylepšením vzťahu s prírodou vylepšia spôsob akým sa stavajú k sebe
  • Pre ľudí, ktorí by sa radi stali vnímavejšími na podnety v prírode
Priebeh sedenia:

Na sedenie budem od Vás potrebovať popis jedného dvoch príkladov, Vášho odmietania prírody ako celku na ktorých si všetko vyššie uvedené vysvetlíme. Môže ísť o nevysvetliteľný strach voči niečomu špecifickému z prírody alebo o fyzický prejav na tele, ktorý prírodu v jej úplnej forme odmieta.

 Sedenie prebieha cez Skype. Odpovedám iba na otázky, ktoré sa týkajú priamo Vás.

Cena : 120 EUR

Trvanie : 1-1,5h

 

 

 

Prihlásenie:

11 + 1 =

3balance @ 2017

Share This