ŠKOLA INTUÍCIE PRE DETI na Slovensku

ŠKOLA INTUÍCIE PRE DETI

otvára svoje brány

aj v školskom roku  2017/2018

A to v niekoľkých mestách na Slovensku:

Bratislava, Žilina, Piešťany, Banská Bystrica, Lipt.Mikuláš, Prešov

VIAC SA DOZVIETE TU>>

PRIHLÁŠKY NA BUD.ŠK.ROK posielajte na l.pelachova@gmail.com

Nový koncept nadstavbového vzdelávania detí v oblasti rozvoja pravej mozgovej hemisféry, intuície a vedomej tvorby života.

ŠKOLA INTUÍCIE nie je len taká “obyčajná škola” :).

Jej cieľom je napomôcť deťom získať tie vedomosti a zručnosti, ktoré sú doplnením a nadstavbou klasickej školskej výučby. Zameriame sa predovšetkým na rozvoj pravej hemisféry, aby sme vyvážili  prevahu používaných logických postupov a napomohli tak harmonickému rozvoju detí. Deti odhalia svoje skryté schopnosti, ktoré ľudský mozog umožňuje rozvíjať. Praktickými cvičeniami budeme zdokonaľovať originalitu, kreativitu a fantáziu.  Pomocou účinných techník rozvinieme intuíciu detí, ich emočnú aj mentálnu telepatiu.

2
Budeme rozoznávať pravdu a lož, hľadať stratené predmety pomocou intuície, vyskúšame si aj vnímanie na diaľku. Deti získajú informácie o biosvetle, precítia energiu svojho tela, energiu svojich kamarátov, ale aj rôznych živých predmetov.

V Škole intuície pracujeme s deťmi na pochopení základných princípov, ktoré ovplyvňujú ľudský život. Sú to tie  veci, ktoré má každý človek právo spoznať. V klasickej škole sa však namiesto týchto pre život dôležitých zásad naučíme kopu faktov, ktoré o chvíľu zabudneme, alebo ich nikdy nevyužijeme…. Svoju časovú a pamäťovú kapacitu plytváme na častokrát nezmyselné vedomosti a rýchlo sa meniace fakty.  Nerovnomerne rozdeľujeme svoju energiu pre rozvoj ľavej a pravej hemisféry. Nerozvíjame všetky schopnosti ľudského mozgu, ale iba malé percento z nich.

 

Škole intuície nám ide aj o to, aby si deti uvedomili, že ich realita je v ich vlastných rukách. Že oni sami rozhodujú, ako budú žiť, ako sa budú cítiť, čo budú robiť. Že nemusia byť “obeťami” iných ľudí, systému alebo vlastných pocitov. Naučia sa, čo všetko vplýva na ich realitu a ako s týmito princípmi majú pracovať. Na demonštráciu týchto vesmírnych  princípov použijeme jednoduché a zrozumiteľné postupy, aby ich deti pochopili a predovšetkým precítili.

Snažíme sa, aby si deti vytvorili správne návyky. Tak ako sa deti naučili umývať si zuby, tak sa naučia venovať čas dňa ďalším dôležitým, ba snáď najdôležitejším činnostiam v živote. Techniky na stíšenie a počúvanie svojho  vnútorného hlasu a taktiež techniky na transformáciu negatívnych myšlienok a pocity na POZITÍVNE sú súčasťou školy.

V Škole intuície sa deti učia, ako pracovať so svojimi zámermi, zdokonaľujú sa v koncentrácii a vizualizácii. Precítia „neviditeľné pole“ okolo svojho tela a predovšetkým vo svojich dlaniach. Túto energiu /pre nich už hmatateľnú/, sa učia využívať pre vytváranie pozitívnych zámerov, pre liečenie slabých miest, ale aj pre harmonizáciu vody a jedla.

Za pomoci pohybových cvičení vytvárajú deti nové synapsie, ktoré ich oslobodia od zaužívaných šablón a naučia deti  byť originálnejší a kreatívnejší. Mať originálny život znamená myslieť a konať inak, ako väčšina.

Vedomosti, zručnosti a schopnosti nadobudnuté v ŠKOLE INTUÍCIE budú deti využívať v bežnom živote, v škole, v rôznych stresových situáciách. Naučia sa spoznávať svoje vnútro, uvedomia si samých seba a neuveriteľné možnosti a schopnosti človeka.

Takto pripravujeme NOVÝCH ĽUDÍ na život v novej, transformovanej spoločnosti. 

Súčasťou školy sú pravidelné sedenia s rodičmi detí po každom workshope, na ktorých sa rodičia dozvedia, s akou témou deti pracovali a dostanú k nej podklady pre domáce cvičenia.

Obsah školy:

 • HARMONIZÁCIA PRAVEJ A ĽAVEJ HEMISFÉRY
 • INTUITÍVNE VNÍMANIE
 • ROZVOJ EMOČNEJ A MENTÁLNEJ TELEPATIE
 • PRECÍTENIE BIOENERGIE TELA
 • PRÁCA S BIOPOĽOM
 • AKTIVÁCIA ENERGIE DLANÍ
 • ZÁKLADY INFOVIDENIA v maske /Svetlo-tma, farby/
 • VEDOMÉ ŽITIE  A ROZHODOVANIE
 • SCHOPNOSŤ STÍŠIŤ SA – detské meditácie a riadené dýchanie
 • VIZUALIZÁCIA, PREDSTAVIVOSŤ
 • TVORIVOSŤ, ORIGINALITA, FLUENCIA, FANTÁZIA
 • KONCENTRÁCIA A FOTOGRAFICKÁ PAMÄŤ
 • PRECIŤOVANIE ENERGIE V DLANIACH
 • LIEČENIE DLAŇAMI
 • HARMONIZÁCIA VODY A JEDLA
 • “OBJEDNÁVKY DO VESMÍRU” 

Vzdelávanie je rozvrhnuté na celý školský rok od septembra do júna, stretnutia budú vždy jedenkrát mesačne. Súčasťou školy sú aj pravidelné sedenia s rodičmi detí po každom workshope, na ktorých sa rodičia dozvedia, s akou témou deti pracovali a dostanú k nej podklady pre domáce cvičenia. Spolu budeme mať 10 stretnutí po 2,5 hodiny, súčasťou práce je pravidelný domáci tréning podľa pracovných listov s tréningovými pomôckami, ktoré sú zahrnuté v cene školného.

V priestoroch, ktoré sme na Školu intuície v jednotlivých mestách vybrali, máme k dispozícii aj záhradu, v ktorej môžeme pracovať priamo v spojení so stromami, rastlinami, oblohou.

Termíny stretnutí na školský rok 2017/18 v jednotlivých mestách budú zverejnené do konca júna 2017.

Cena ŠKOLY INTUÍCIE za celý školský rok: 220 Eur.

V cene sú okrem profesionálnej práce lektoriek zahrnuté  pomôcky a bonusy v celkovej cene 50 Eur:

 1.  Nepriehľadná maska Mindfold na tréning intuitívneho videnia v cene 20 Eur
 2.  Tréninová sada na rozvoj intuície v cene  10 Eur
 3.  Zenerove karty na rozvoj telepatie v cene   4 Eur
 4.  Farebné kelímky na tréning intuitívneho videnia v cene  3 Eur
 5.  Akčný kalendárik  malého intuitívca v cene  7 Eur
 6.  Zborníček intuitívnych cvičení na domáci tréning vo forme Ebooku v cene 6 Eur
 7.  SKRIPTÁ v digitálnej forme po každom workshope

Platba školného je rozvrhnutá do 2 platieb, prvá časť je splatná pri podaní prihlášky, druhá v priebehu šk.roka v januári 2018.

Maximálny počet účastníkov v jednej skupine je 10 -12 detí.

ŠKOLA INTUÍCIE je určená pre deti od 7 do 11 rokov.

Bližšie informácie získate na tč. 0915 850 251

foto PP

foto PP3

10418964_974584102568525_3486872006089726789_n

Zofka a Barborka LM

IMG_8110

IMG_8129

Prihlásenie:

2 + 3 =

3balance @ 2017

Share This