ŠKOLA INTUÍCIE PRE TEENAGEROV na Slovensku

ŠKOLA INTUÍCIE PRE TEENAGEROV

otvára svoje brány

aj v školskom roku  2017/2018

A to v niekoľkých mestách na Slovensku:

Bratislava, Žilina, Martin, Banská Bystrica, Lipt.Mikuláš, Prešov

VIAC SA DOZVIETE TU >>

PRIHLÁŠKY NA BUD.ŠK.ROK posielajte na l.pelachova@gmail.com

Cieľom Školy intuície pre teenagerov je ukázať našim dospievajúcim ratolestiam nový smer – cestu „vedomého človeka“. Vedomý človek vníma okolnosti svojho života z iného pohľadu. Vníma, ktoré skutočnosti sú pre jeho život naozaj potrebné, vie, kedy ho ovládajú myšlienky a emócie a kedy má nad nimi nadhľad.

V klasických stredných školách sa ťažisko vzdelania dáva na obrovské množstvo faktov a informácií, ktoré si mladý človek má zapamätať a podľa toho je ohodnotený. Žiaľ, len máločo z toho využije vo svojom reálnom živote a pracovnej praxi.

V našich mladých ľuďoch je ukrytá obrovská sila, ktorú je potrebné správne nasmerovať. Je v nich energia „NOVÉHO ČLOVEKA“, ako to vo svojich skladbách spieva Majk Spirit.

Dovoľme našim teenagerom túto energiu odhaliť a POCHOPIŤ. Umožnime im vnímať princípy vesmírneho vedomia, ktorého sme súčasťou. Naše deti majú tú silu, aby zmenili túto spoločnosť, ale musia byť vedomé.

Dizajn bez názvuV rámci tohto konceptu títo mladí ľudia v sebe odhalia tie schopnosti a zručnosti, ktoré sú prirodzenou súčasťou človeka, ale v nás sú zatiaľ ukryté. Overenými psychologickými technikami pracujeme na vytváraní nových synapsií v mozgu a tým zvyšujeme jeho kapacitu. Pokiaľ dokážeme reštartovať tie centrá v mozgu, ktoré boli zakrpatené „nepoužívaním“, kapacita nášho mozgu nám umožní vnímať aj tie veci, ktoré sme doteraz nevnímali. Rozšíri sa naše vedomie, začíname byť schopní tvoriť si svoju realitu a rozumieť tomu. Sme schopní vnímať mimozmyslové signály pomocou intuície, dokážeme cítiť energiu a biopole seba, iných ľudí, aj iných živých organizmov. Pokiaľ vytvoríme nové nervové dráhy v centre vizualizácie, sme schopní vytvárať veľmi konkrétne predstavy. Náš mozog nerozlišuje medzi tým, čo si predstavuje a čo existuje naozaj.Týmto dokážeme tvoriť svoju realitu.

 

Pracujeme s technikami na rozvoj koncentrácie, fotografickej pamäte a tiež s ďalšími pamäťovými technikami.

Učíme sa preberať zodpovednosť za všetko, čo urobíme, čo vyslovíme, čo si myslíme a ako sa cítime. Prijímame naše právo slobodnej voľby a následnej zodpovednosti za túto voľbu. Učíme sa chápať „príčiny a následky“. Preto v ročnej škole učíme teenagerov aj techniky na odstránenie negatívnych vzorcov, pocitov a myšlienok, ktoré by im do života mohli priťahovať ďalšie negatívne veci.

Veľa tvoríme, púšťame fantáziu na „špacír“, vytvárame nové spojenia, aby originalita a kreativita ostala našou prirodzenou súčasťou (zo psychologických výskumov kreativity je známe, že podľa štandardizovaných testov až 90% 6-ročných detí nastupujúcich do školy je kreatívnych, ale po skončení klasickej školy z nich ostáva kreatívnych už len max. 5% 🙁.

IMG_0013

My sa snažíme opäť naštartovať centrá v mozgu, vďaka ktorým „tvoríme iné, originálne, myšlienky“, vystupujeme z “krabice” zaužívaných názorov a pohľadov na život.

Učíme sa techniky na harmonizáciu ľavej a pravej hemisféry, na rozvoj intuície, emočnej a mentálnej telepatie. Vytvárame návyky na pravidelnú meditáciu /stíšenie sa/ a rozpoznávanie svojho vnútorného „JA“.

Toto je naozajstná ŠKOLA ŽIVOTA.

Súčasťou školy sú pravidelné sedenia s rodičmi detí po každom workshope, na ktorých sa rodičia dozvedia, s akou témou deti pracovali a dostanú k nej podklady pre domáce cvičenia.

Obsah školy:

 • VEDOMÉ ŽITIE  A ROZHODOVANIE
 • POCHOPENIE PRINCÍPOV, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ NÁŠ ŽIVOT
 • SCHOPNOSŤ STÍŠIŤ SA – meditácie a riadené dýchanie
 • TRÉNING VIZUALIZÁCIE A PREDSTAVIVOSTI
 • TVORIVOSŤ, ORIGINALITA, FLUENCIA, FANTÁZIA, REDEFINÍCIA
 • KONCENTRÁCIA, FOTOGRAFICKÁ PAMÄŤ, PAMÄŤOVÉ TECHNIKY
 • HARMONIZÁCIA PRAVEJ A ĽAVEJ HEMISFÉRY
 • ROZVOJ INTUÍCIE
 • ZÁKLADY VIDENIA INFOVIDENIA v maske /svetlo-tma, farby/
 • ROZVOJ EMOČNEJ A MENTÁLNEJ TELEPATIE
 • PRECÍTENIE BIOENERGIE TELA
 • PRÁCA S BIOPOĽOM
 • AKTIVÁCIA ENERGIE DLANÍ
 • LIEČENIE DLAŇAMI
 • HARMONIZÁCIA VODY A JEDLA
 • “OBJEDNÁVKY DO VESMÍRU” 

Vzdelávanie je rozvrhnuté na celý školský rok od septembra do júna, stretnutia budú vždy jedenkrát mesačne. Súčasťou školy sú aj pravidelné sedenia s rodičmi po každom workshope, na ktorých sa rodičia dozvedia, s akou témou teenageri pracovali a dostanú k nej podklady pre domáce cvičenia. Spolu budeme mať 10 stretnutí po 2,5 hodiny, súčasťou práce je pravidelný domáci tréning podľa pracovných listov s tréningovými pomôckami, ktoré sú zahrnuté v cene školného.

V priestoroch, ktoré sme na Školu intuície v jednotlivých mestách vybrali, máme k dispozícii aj záhradu, v ktorej môžeme pracovať priamo v spojení so stromami, rastlinami, oblohou.

Termíny stretnutí na školský rok 2017/18 v jednotlivých mestách budú zverejnené do konca júna 2017.

Cena ŠKOLY INTUÍCIE za celý školský rok: 220 Eur.

V cene sú okrem profesionálnej práce lektoriek zahrnuté  pomôcky a bonusy v celkovej cene 50 Eur:

 1.  Nepriehľadná maska Mindfold na tréning intuitívneho videnia v cene 20 Eur
 2.  Tréninová sada na rozvoj intuície v cene  10 Eur
 3.  Zenerove karty na rozvoj telepatie v cene   4 Eur
 4.  Farebné kelímky na tréning intuitívneho videnia v cene  3 Eur
 5.  Akčný kalendárik  malého intuitívca v cene  7 Eur
 6.  Zborníček intuitívnych cvičení na domáci tréning vo forme Ebooku v cene 6 Eur
 7.  SKRIPTÁ v digitálnej forme po každom workshope

Platba školného je rozvrhnutá do 2 platieb, prvá časť je splatná pri podaní prihlášky, druhá v priebehu šk.roka v januári 2018.

Maximálny počet účastníkov v jednej skupine je 10 -12 detí.

ŠKOLA INTUÍCIE TEEN je určená pre deti od 12 – 18 rokov.

Bližšie informácie získate na tč. 0915 850 251

Prihlásenie:

3 + 14 =

3balance @ 2017

Share This