Vyberte stranu

ŠKOLA INTUÍCIE PRE DETI na Slovensku

ŠKOLA INTUÍCIE PRE DETI

otvára svoje brány

aj v školskom roku  2017/2018

A to v niekoľkých mestách na Slovensku:

Bratislava, Žilina, Piešťany, Banská Bystrica, Lipt.Mikuláš, Prešov

VIAC SA DOZVIETE TU>>

PRIHLÁŠKY NA BUD.ŠK.ROK posielajte na l.pelachova@gmail.com

Nový koncept nadstavbového vzdelávania detí v oblasti rozvoja pravej mozgovej hemisféry, intuície a vedomej tvorby života.

ŠKOLA INTUÍCIE nie je len taká “obyčajná škola” :).

Jej cieľom je napomôcť deťom získať tie vedomosti a zručnosti, ktoré sú doplnením a nadstavbou klasickej školskej výučby. Zameriame sa predovšetkým na rozvoj pravej hemisféry, aby sme vyvážili  prevahu používaných logických postupov a napomohli tak harmonickému rozvoju detí. Deti odhalia svoje skryté schopnosti, ktoré ľudský mozog umožňuje rozvíjať. Praktickými cvičeniami budeme zdokonaľovať originalitu, kreativitu a fantáziu.  Pomocou účinných techník rozvinieme intuíciu detí, ich emočnú aj mentálnu telepatiu.

2
Budeme rozoznávať pravdu a lož, hľadať stratené predmety pomocou intuície, vyskúšame si aj vnímanie na diaľku. Deti získajú informácie o biosvetle, precítia energiu svojho tela, energiu svojich kamarátov, ale aj rôznych živých predmetov.

V Škole intuície pracujeme s deťmi na pochopení základných princípov, ktoré ovplyvňujú ľudský život. Sú to tie  veci, ktoré má každý človek právo spoznať. V klasickej škole sa však namiesto týchto pre život dôležitých zásad naučíme kopu faktov, ktoré o chvíľu zabudneme, alebo ich nikdy nevyužijeme…. Svoju časovú a pamäťovú kapacitu plytváme na častokrát nezmyselné vedomosti a rýchlo sa meniace fakty.  Nerovnomerne rozdeľujeme svoju energiu pre rozvoj ľavej a pravej hemisféry. Nerozvíjame všetky schopnosti ľudského mozgu, ale iba malé percento z nich.

Škole intuície nám ide aj o to, aby si deti uvedomili, že ich realita je v ich vlastných rukách. Že oni sami rozhodujú, ako budú žiť, ako sa budú cítiť, čo budú robiť. Že nemusia byť “obeťami” iných ľudí, systému alebo vlastných pocitov. Naučia sa, čo všetko vplýva na ich realitu a ako s týmito princípmi majú pracovať. Na demonštráciu týchto vesmírnych  princípov použijeme jednoduché a zrozumiteľné postupy, aby ich deti pochopili a predovšetkým precítili.

Snažíme sa, aby si deti vytvorili správne návyky. Tak ako sa deti naučili umývať si zuby, tak sa naučia venovať čas dňa ďalším dôležitým, ba snáď najdôležitejším činnostiam v živote. Techniky na stíšenie a počúvanie svojho  vnútorného hlasu a taktiež techniky na transformáciu negatívnych myšlienok a pocity na POZITÍVNE sú súčasťou školy.

V Škole intuície sa deti učia, ako pracovať so svojimi zámermi, zdokonaľujú sa v koncentrácii a vizualizácii. Precítia „neviditeľné pole“ okolo svojho tela a predovšetkým vo svojich dlaniach. Túto energiu /pre nich už hmatateľnú/, sa učia využívať pre vytváranie pozitívnych zámerov, pre liečenie slabých miest, ale aj pre harmonizáciu vody a jedla.

Za pomoci pohybových cvičení vytvárajú deti nové synapsie, ktoré ich oslobodia od zaužívaných šablón a naučia deti  byť originálnejší a kreatívnejší. Mať originálny život znamená myslieť a konať inak, ako väčšina.

Vedomosti, zručnosti a schopnosti nadobudnuté v ŠKOLE INTUÍCIE budú deti využívať v bežnom živote, v škole, v rôznych stresových situáciách. Naučia sa spoznávať svoje vnútro, uvedomia si samých seba a neuveriteľné možnosti a schopnosti človeka.

Takto pripravujeme NOVÝCH ĽUDÍ na život v novej, transformovanej spoločnosti. 

Súčasťou školy sú pravidelné sedenia s rodičmi detí po každom workshope, na ktorých sa rodičia dozvedia, s akou témou deti pracovali a dostanú k nej podklady pre domáce cvičenia.

Obsah školy:

 • HARMONIZÁCIA PRAVEJ A ĽAVEJ HEMISFÉRY
 • INTUITÍVNE VNÍMANIE
 • ROZVOJ EMOČNEJ A MENTÁLNEJ TELEPATIE
 • PRECÍTENIE BIOENERGIE TELA
 • PRÁCA S BIOPOĽOM
 • AKTIVÁCIA ENERGIE DLANÍ
 • ZÁKLADY INFOVIDENIA v maske /Svetlo-tma, farby/
 • VEDOMÉ ŽITIE  A ROZHODOVANIE
 • SCHOPNOSŤ STÍŠIŤ SA – detské meditácie a riadené dýchanie
 • VIZUALIZÁCIA, PREDSTAVIVOSŤ
 • TVORIVOSŤ, ORIGINALITA, FLUENCIA, FANTÁZIA
 • KONCENTRÁCIA A FOTOGRAFICKÁ PAMÄŤ
 • PRECIŤOVANIE ENERGIE V DLANIACH
 • LIEČENIE DLAŇAMI
 • HARMONIZÁCIA VODY A JEDLA
 • “OBJEDNÁVKY DO VESMÍRU” 

Vzdelávanie je rozvrhnuté na celý školský rok od septembra do júna, stretnutia budú vždy jedenkrát mesačne. Súčasťou školy sú aj pravidelné sedenia s rodičmi detí po každom workshope, na ktorých sa rodičia dozvedia, s akou témou deti pracovali a dostanú k nej podklady pre domáce cvičenia. Spolu budeme mať 10 stretnutí po 2,5 hodiny, súčasťou práce je pravidelný domáci tréning podľa pracovných listov s tréningovými pomôckami, ktoré sú zahrnuté v cene školného.

V priestoroch, ktoré sme na Školu intuície v jednotlivých mestách vybrali, máme k dispozícii aj záhradu, v ktorej môžeme pracovať priamo v spojení so stromami, rastlinami, oblohou.

Termíny stretnutí na školský rok 2017/18 v jednotlivých mestách budú zverejnené do konca júna 2017.

Cena ŠKOLY INTUÍCIE za celý školský rok: 220 Eur.

V cene sú okrem profesionálnej práce lektoriek zahrnuté  pomôcky a bonusy v celkovej cene 50 Eur:

 1.  Nepriehľadná maska Mindfold na tréning intuitívneho videnia v cene 20 Eur
 2.  Tréninová sada na rozvoj intuície v cene  10 Eur
 3.  Zenerove karty na rozvoj telepatie v cene   4 Eur
 4.  Farebné kelímky na tréning intuitívneho videnia v cene  3 Eur
 5.  Akčný kalendárik  malého intuitívca v cene  7 Eur
 6.  Zborníček intuitívnych cvičení na domáci tréning vo forme Ebooku v cene 6 Eur
 7.  SKRIPTÁ v digitálnej forme po každom workshope

Platba školného je rozvrhnutá do 2 platieb, prvá časť je splatná pri podaní prihlášky, druhá v priebehu šk.roka v januári 2018.

Maximálny počet účastníkov v jednej skupine je 10 -12 detí.

ŠKOLA INTUÍCIE je určená pre deti od 7 do 11 rokov.

Bližšie informácie získate na tč. 0915 850 251

foto PP

foto PP3

10418964_974584102568525_3486872006089726789_n

Zofka a Barborka LM

IMG_8110

IMG_8129

ŠKOLA INTUÍCIE PRE TEENAGEROV na Slovensku

ŠKOLA INTUÍCIE PRE TEENAGEROV

otvára svoje brány

aj v školskom roku  2017/2018

A to v niekoľkých mestách na Slovensku:

Bratislava, Žilina, Martin, Banská Bystrica, Lipt.Mikuláš, Prešov

VIAC SA DOZVIETE TU >>

PRIHLÁŠKY NA BUD.ŠK.ROK posielajte na l.pelachova@gmail.com

Cieľom Školy intuície pre teenagerov je ukázať našim dospievajúcim ratolestiam nový smer – cestu „vedomého človeka“. Vedomý človek vníma okolnosti svojho života z iného pohľadu. Vníma, ktoré skutočnosti sú pre jeho život naozaj potrebné, vie, kedy ho ovládajú myšlienky a emócie a kedy má nad nimi nadhľad.

V klasických stredných školách sa ťažisko vzdelania dáva na obrovské množstvo faktov a informácií, ktoré si mladý človek má zapamätať a podľa toho je ohodnotený. Žiaľ, len máločo z toho využije vo svojom reálnom živote a pracovnej praxi.

V našich mladých ľuďoch je ukrytá obrovská sila, ktorú je potrebné správne nasmerovať. Je v nich energia „NOVÉHO ČLOVEKA“, ako to vo svojich skladbách spieva Majk Spirit.

Dovoľme našim teenagerom túto energiu odhaliť a POCHOPIŤ. Umožnime im vnímať princípy vesmírneho vedomia, ktorého sme súčasťou. Naše deti majú tú silu, aby zmenili túto spoločnosť, ale musia byť vedomé.

Dizajn bez názvu

V rámci tohto konceptu títo mladí ľudia v sebe odhalia tie schopnosti a zručnosti, ktoré sú prirodzenou súčasťou človeka, ale v nás sú zatiaľ ukryté. Overenými psychologickými technikami pracujeme na vytváraní nových synapsií v mozgu a tým zvyšujeme jeho kapacitu. Pokiaľ dokážeme reštartovať tie centrá v mozgu, ktoré boli zakrpatené „nepoužívaním“, kapacita nášho mozgu nám umožní vnímať aj tie veci, ktoré sme doteraz nevnímali. Rozšíri sa naše vedomie, začíname byť schopní tvoriť si svoju realitu a rozumieť tomu. Sme schopní vnímať mimozmyslové signály pomocou intuície, dokážeme cítiť energiu a biopole seba, iných ľudí, aj iných živých organizmov. Pokiaľ vytvoríme nové nervové dráhy v centre vizualizácie, sme schopní vytvárať veľmi konkrétne predstavy. Náš mozog nerozlišuje medzi tým, čo si predstavuje a čo existuje naozaj. Týmto dokážeme tvoriť svoju realitu.

Pracujeme s technikami na rozvoj koncentrácie, fotografickej pamäte a tiež s ďalšími pamäťovými technikami.

Učíme sa preberať zodpovednosť za všetko, čo urobíme, čo vyslovíme, čo si myslíme a ako sa cítime. Prijímame naše právo slobodnej voľby a následnej zodpovednosti za túto voľbu. Učíme sa chápať „príčiny a následky“. Preto v ročnej škole učíme teenagerov aj techniky na odstránenie negatívnych vzorcov, pocitov a myšlienok, ktoré by im do života mohli priťahovať ďalšie negatívne veci.

Veľa tvoríme, púšťame fantáziu na „špacír“, vytvárame nové spojenia, aby originalita a kreativita ostala našou prirodzenou súčasťou (zo psychologických výskumov kreativity je známe, že podľa štandardizovaných testov až 90% 6-ročných detí nastupujúcich do školy je kreatívnych, ale po skončení klasickej školy z nich ostáva kreatívnych už len max. 5% ?.

IMG_0013

My sa snažíme opäť naštartovať centrá v mozgu, vďaka ktorým „tvoríme iné, originálne, myšlienky“, vystupujeme z “krabice” zaužívaných názorov a pohľadov na život.

Učíme sa techniky na harmonizáciu ľavej a pravej hemisféry, na rozvoj intuície, emočnej a mentálnej telepatie. Vytvárame návyky na pravidelnú meditáciu /stíšenie sa/ a rozpoznávanie svojho vnútorného „JA“.

Toto je naozajstná ŠKOLA ŽIVOTA.

Súčasťou školy sú pravidelné sedenia s rodičmi detí po každom workshope, na ktorých sa rodičia dozvedia, s akou témou deti pracovali a dostanú k nej podklady pre domáce cvičenia.

Obsah školy:

 • VEDOMÉ ŽITIE  A ROZHODOVANIE
 • POCHOPENIE PRINCÍPOV, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ NÁŠ ŽIVOT
 • SCHOPNOSŤ STÍŠIŤ SA – meditácie a riadené dýchanie
 • TRÉNING VIZUALIZÁCIE A PREDSTAVIVOSTI
 • TVORIVOSŤ, ORIGINALITA, FLUENCIA, FANTÁZIA, REDEFINÍCIA
 • KONCENTRÁCIA, FOTOGRAFICKÁ PAMÄŤ, PAMÄŤOVÉ TECHNIKY
 • HARMONIZÁCIA PRAVEJ A ĽAVEJ HEMISFÉRY
 • ROZVOJ INTUÍCIE
 • ZÁKLADY VIDENIA INFOVIDENIA v maske /svetlo-tma, farby/
 • ROZVOJ EMOČNEJ A MENTÁLNEJ TELEPATIE
 • PRECÍTENIE BIOENERGIE TELA
 • PRÁCA S BIOPOĽOM
 • AKTIVÁCIA ENERGIE DLANÍ
 • LIEČENIE DLAŇAMI
 • HARMONIZÁCIA VODY A JEDLA
 • “OBJEDNÁVKY DO VESMÍRU” 

Vzdelávanie je rozvrhnuté na celý školský rok od septembra do júna, stretnutia budú vždy jedenkrát mesačne. Súčasťou školy sú aj pravidelné sedenia s rodičmi po každom workshope, na ktorých sa rodičia dozvedia, s akou témou teenageri pracovali a dostanú k nej podklady pre domáce cvičenia. Spolu budeme mať 10 stretnutí po 2,5 hodiny, súčasťou práce je pravidelný domáci tréning podľa pracovných listov s tréningovými pomôckami, ktoré sú zahrnuté v cene školného.

V priestoroch, ktoré sme na Školu intuície v jednotlivých mestách vybrali, máme k dispozícii aj záhradu, v ktorej môžeme pracovať priamo v spojení so stromami, rastlinami, oblohou.

Termíny stretnutí na školský rok 2017/18 v jednotlivých mestách budú zverejnené do konca júna 2017.

Cena ŠKOLY INTUÍCIE za celý školský rok: 220 Eur.

V cene sú okrem profesionálnej práce lektoriek zahrnuté  pomôcky a bonusy v celkovej cene 50 Eur:

 1.  Nepriehľadná maska Mindfold na tréning intuitívneho videnia v cene 20 Eur
 2.  Tréninová sada na rozvoj intuície v cene  10 Eur
 3.  Zenerove karty na rozvoj telepatie v cene   4 Eur
 4.  Farebné kelímky na tréning intuitívneho videnia v cene  3 Eur
 5.  Akčný kalendárik  malého intuitívca v cene  7 Eur
 6.  Zborníček intuitívnych cvičení na domáci tréning vo forme Ebooku v cene 6 Eur
 7.  SKRIPTÁ v digitálnej forme po každom workshope

Platba školného je rozvrhnutá do 2 platieb, prvá časť je splatná pri podaní prihlášky, druhá v priebehu šk.roka v januári 2018.

Maximálny počet účastníkov v jednej skupine je 10 -12 detí.

ŠKOLA INTUÍCIE TEEN je určená pre deti od 12 – 18 rokov.

Bližšie informácie získate na tč. 0915 850 251

PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA INTUÍCIE pre rodičov a deti na LIPTOVE

Miesto: Liptov – Borová Sihoť, Lipt.Hrádok

Prežite spoločné  chvíle v PRÁZDNINOVEJ ŠKOLE INTUÍCIE. ďalší ročník rodinného seminára, kde spojíte príjemné s užitočným. Seminár je určený pre rodičov a deti, ktorí radi spoja spoločné letné chvíle  v Tatrách so zábavným tréningom intuície. Naučte sa intuitívne vnímať a cítiť všetkých členov vašej rodiny. Precíťte, kto čo potrebuje bez toho, aby Vám to povedal. Rozviňte Vašu intuitívnu komunikáciu bez slov a pochopenie jeden druhého.

Cieľom tohto seminára je umožniť prepojenie rodičov s ich ratolesťami trochu inak, ako sme zvyknutí…. pomocou napojenia sa jeden na druhého. Vzťah rodič-dieťa týmto získa nový rozmer, dosiaľ nepoznaný.

40567273_xxl

Pomocou techník a cvičení na rozvoj mimozmyslového vnímania nájdu rodičia a deti po tomto seminári medzi sebou nové prepojenia. Cez bioenergetické polia sa spoja s neviditeľnými informáciami o sebe samých aj o svojich najbližších. Pochopia, čo je živé svetlo a ako s ním môžeme v rámci rodiny pracovať. Zábavnými spoločnými cvičeniami rodičia a deti precítia, a pri správnom naladení aj uvidia, auru svojich najbližších. Uvedomia si, že s touto energiou a svetlom môžu pracovať a tvoriť si rodinný život na vyššom stupni. Okrem cvičení na rozvoj intuície a na precítenie energie budeme spolu pracovať na originalite, emočnej a mentálnej telepatii alebo na schopnosti liečiť sa sami prostredníctvom myšlienky… Naučíme sa techniky, ktoré môžete využívať v bežnom živote a budovať tak VZŤAH RODIČ-DIEŤA v úplne novom rozmere.

Seminár sa uskutoční v krásnom prostredí Borovej Sihote na Liptove neďaleko Liptovského Hrádku na brehu rieky Váh. Miesto seminára a ceny ubytovania si môžete pozrieť na stránke www.borovasihot.sk  

Ubytovanie si zabezpečíte na recepcia@borovasihot.sk, pri rezervácii je potrebné povedať, že idete na Prázdninovú školu intuície. Je môžné ubytovať sa aj kdekoľvek inde v okolí, pokiaľ máte nejaké obľúbené miesto.

  

PROGRAM:

Sobota 26.8.2017

od 9 00 do 12 00

 • prezentácia, prednáška o mimozmyslovom vnímaní, spoločné zoznamovacie a intuitívne hry rodičov a detí
 • samostatný tréning v skupinách – RODIČIA: meditácia a dychové cvičenia, techniky na rozvoj intuície, DETI – hry na rozvoj intuície a pravej mozgovej hemisféry.

(v poobedných hodinách vlastný program – Liptov ponúka nekonečné možnosti pre letné zážitky – túry, vychádzky, lanovky, kontaktnú ZOO, Aquapark v Tatralandii, kúpalisko v Lipt.Jáne)

od 17 00 do 19 00 – Rozvoj vnímania bioenergetických polí – aury, živé svetlo, meditácia a dychové cvičenia, rozoznávanie pravdy a lži,  techniky na rozvoj intuície, diskusia alebo osobné konzultácie

Nedeľa 27.8.2017

9 00 – 12 00 – intuitívne cvičenia v prírode, emočná a mentálna telepatia, cvičenia na mimozmyslové vnímanie vo vzťahu rodič-dieťa,  relaxácia, diskusia alebo osobné konzultácie


CENA SEMINÁRA bez ubytovania – RODIČ plus DIEŤA: 150 Eur /každé ďalšie dieťa 50 Eur/

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:  0915 850 251

Prihlášky: pelachova@3balance.sk

img_9655

BS5 (2)

IMG_8603

IMG_8607

IMG_8586

intenz.sem.BS foto

Videokurz Svetlúšik na rozvoj intuície detí a videnia bez očí

Podľa názorov vedcov využívame z kapacity nášho mozgu len 3 – 5 % jeho potenciálu. Bude takáto efektívnosť stačiť v prebiehajúcej informačnej revolúcii našim deťom na to aby sa uplatnili a zariadili si šťastný život?

IMG_7212

Do internetového priestoru vkladajú rôzni ľudia rôzne informácie rôznej kvality. Nie je vždy jednoduché sa v ňom orientovať, zvlášť pre deti a teenegerov. Ale našťastie existuje Biointernet, v ktorom sú uložené len úplné a pravdivé informácie. Ako sa k nim dostať? Ako ich využívať vo svoj prospech? Ako získať výhodu na svoju stranu?

Všestranný rozvoj našich detí býva najčastejšie blokovaný pevne ukotvenými názormi, ktoré sme im do podvedomia vkladali najskôr my ako rodičia a neskôr učitelia. Ako sa zbaviť tých, ktoré brzdia ich rozvoj?

Ako aktivovať pasívne centrá mozgu a prebudiť šiesty zmysel? To všetko sa dozviete na našom seminári.

Absolvovanie tréningu pomôže vašim deťom:

Prebudiť a rozvinúť vlastné geneticky dané schopnosti, ktoré dosiaľ nevyužívali, alebo využívali len málo a ktoré boli dosiaľ považované za nadštandardné

Aktivovať centrum intuitívneho vnímania v mozgu a ďalej s ním pracovať v domácich podmienkach

Prijímať informácie z okolia pomocou novo vytvorených informačných kanálov a používať ich vo svoj prospech

Nájsť kompromis medzi intuíciou a logikou

Pripraviť sa na vyššiu úroveň vzdelávania a vyššiu úroveň prijímania informácií zo zdrojov, ktoré  dosiaľ nevyužívali

Zbaviť sa predstáv o spôsobe prijímania informácií, ktoré brzdia ich rozvoj

Získať istotu pri prijímaní dôležitých životných rozhodnutí

Vidieť bez očí

83

Aktivácia informačne intuitívneho vnímania vedie k zamestnaniu pasívnych častí mozgu a k zvýšeniu IQ.

Po aktivácii mozgového centra intuitívno – informatívneho vnímania je každý človek schopný akúkoľvek informáciu vnímať priamo z okolia bez použitia zmyslových orgánov.

Súčasťou semináru je občerstvenie a podklady na cvičenie v domácich podmienkach.

Ponúkame Vám aj jedinečnú možnosť absolvovať tento kurz z pohodlia Vášho domova. Stačí kliknúť SEM a dozviete sa všetko čo potrebujete vedieť.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tejto metóde a o skúsenostiach, napísali sme pre Vás knihu.

SEMINÁR PONÚKAME VO FORME VIDEOKURZU na tréning z pohodlia domova. Bližšie informácie www.svetlusik.sk

Viac sa dočítate v knihe plnej skúseností lektorov aj rodičov detí:

shadow

Kniha “Vidieť bez očí, vedieť bez učenia”

O knihe: Kolektív autorov zahrňujúci pedagógov a psychológov opisuje techniku prijímania vizuálnych informácií z okolitého prostredia bez použitia zraku alebo tiež „videnia bez očí“.

Rodičia detí ovládajúcich videnie bez očí podávajú svedectvo o neuveriteľných pozitívnych účinkoch tejto metódy pre rozvoj ich detí. Viac ako 400 detí,a tiež niekoľko dospelých na Slovensku, ktorých autori tejto knihy naučili techniku videnia bez očí, potvrdzujú zlepšenie intuície, orientácie, koncentrácie, pozornosti, prospechu v škole, dyslexie, ale aj zvýšenie sebadôvery, empatie, či zjemnenie vnímania. .. .

Kniha pravdivo a úprimne pojednáva o tejto technike a výrazne posúva hranice možností človeka.

OBJEDNAŤ KNIHU.

Share This