„Život v súlade sám so sebou“

 

Kurz „Život v súlade sám so sebou“, vznikol na základe potreby napomôcť systému človeka tak, aby bolo preňho jednoduchšie začať životom kráčať v SÚLADE sám so sebou. S úrovňou duše, bez zbytočných nesprávnych odbočiek.

Na tomto seminári sa budeme venovať prenastaveniu systému (poľa) tak, aby človek vedel efektívnejšie využiť svoj vlastný vnútorný zdroj energie, neplytval ním a predovšetkým aby sa stal nezávislým na vonkajších podmienkach a okolí. Taktiež prostredníctvom práce s Vyšším Ja na energetickej úrovni poľa prenastavíme komunikáciu medzi jednotlivými vrstvami poľa , aby podnety , ktoré k nám prichádzajú boli pre nás zrozumiteľnejšie a tým pádom, aby sme sa vedeli orientovať v tom, čo je pre nás správne (v súlade) a naopak, čo nie je.

Cieľom kurzu je nastaviť svoj systém tak, aby boli vytvorené č najoptimálnejšie podmienky na život v súlade so svojou dušou.   

 

 

Čomu sa budeme na kurze venovať?

 

Prvú polovicu kurzu, sa budeme venovať predovšetkým vylepšeniu energetickej imunity nášho poľa a celkového systému, za účelom vytvorenia optimálnych podmienok pre život v súlade sám so sebou. Ťažko sa totiž vníma naša autentická cesta životom, ak máme náš systém presýtený cudzími energiami, presvedčeniami, filozofiami atď.

Nízka energetická imunita je problém, s ktorým sa stretáva veľká časť ľudí . Na poli človeka sa obvykle nachádzajú taktiež ako na fyzickom tele rôzne nezrovnalosti, chyby, pokrivenia a slabiny. Všetky tieto nezrovnalosti v poli človeka pôsobia ako slabé miesta a pozvánky pre okolité energie, aby mali prístup do nášho systému. Tak isto ako nízka imunita tela pôsobí, ako pozvánka pre rôzne baktérie a vírusy z okolia .Čo sa ale stane, ak do seba neustále nechávame prúdiť energie z okolia a k tomu ešte odovzdávame svoju vlastnú energiu na úkor seba? Stávame sa energeticky poddimenzovaní, unavení a môže to viesť pomaly aj k zdravotným problémom. Nezostáva nám energia na nás samých. Tento nedostatok energie sa nakoniec prejavuje v celkovej kvalite našich vzťahov, fyzickej kondície a celkovej kvality života.

Viac o energetickej imunite si môžete prečítať TU.

V druhej polovici kurzu sa budeme učiť, ako tým, že sme upravili a zacelili svoje pole vieme využívať svoj vlastný vnútorný zdroj energie. Ako sa vieme spojiť so svojím stredom a načerpať z neho potrebnú energiu a zdroje potrebné pre náš život v súlade so svojou dušou.

Cieľom tohto semináru je nastaviť premenné systému človeka tak, aby mal čo najpriaznivejšie podmienky na život v súlade sám so sebou.

 

 

Benefity tohto kurzu:

 • Energetická imunita poľa, zacelenie, vyhladenie a vytvorenie harmonického celku poľa človeka- je to tým pádom lepšie prostredie na znemy, ktoré robíme na jemnohmotnej úrovni.
 • Naučíme sa, ako sa dá fungovať v tomto novom nastavení- ako si kumulovať vnútorný zdroj energie, a ako sa o túto imunitu starať z dlhodobého hľadiska
 • Na tomto seminári si umožníme pripomenúť dávno zabudnutú súladnú rovinu žitia a bytia, cez spístupnenie tohto pocitu😊
 • Zlepšením infraštruktúry medzi vrstvou hmoty a jemnohmotnou úrovňou sa deje to, že človek začne byť prirodzenejšie citlivejší na podnety zvonka
 • Lepšie prepojenie malých celkov do jedného harmonického celku Údržba a starostlivosť o svoje pole je veľmi dôležitá, tak isto ako starostlivosť o telo alebo dentálna hygiena:)
 • Spriechodnenie komunikačných dráh poľa za účelom lepšieho prenosu informácií, aby sa človek lepšie orientoval v rámci správnych krokov , tým správnym smerom (v súlade sám so sebou)

 

Pre koho je seminár určený:

 • Pre ľudí ktorí chápu nevyhnutnosť starostlivosti o svoje pole a jeho kondíciu
 • Pre ľudí, ktorí majú problémy s preciťovaním svojich vlastných pocitov
 • Pre ľudí, ktorí sa cítia energeticky poddimenzovane a je pre nich ťažké ostať sám sebou vo vypätých situáciách
 • Pre ľudí, ktorí si chcú vylepšiť celkové vnútorné prostredie, ktoré ma priamy vplyv aj na akúkoľvek energetickú prácu a zmeny, ktoré robíme na jemnohmotnej úrovni
 • Pre ľudí, ktorí chcú vedieť, ako sa spojiť so svojím stredom a so zdrojom, svojej energie.
 • Pre ľudí, ktorí chcú v takto ucelenom prostredí začať vnímať súladnú rovinu svojho života

 

 

Trvanie semináru:

Sobota 10,00 – 16,30

Nedeľa 10,00 – 16,30

Termín: 19 – 20.01.2019

Miesto: CBI, Vysoká 26, Bratislava

Cena semináru: 180 EUR

Referencie:

„Moja práca so svojim vnútrom na energetickej úrovni mi priblížili moje skutočné pocity a seba, zlepšila môj život. Seminár bol pre mňa ďalším posunom na mojej ceste k sebe a k svojim skutočným potrebám. Osobne som zažila víkend, ktorý mi priblížil úplne obyčajné bytie a posunul moje vnímanie reality a skutočnosti zase o krok ďalej. Naučila som sa veľa nového o energetickom, duchovnom svete a o jeho fungovaní a stretla som skvelých ľudí na rovnakej vlnovej dĺžke. Teší ma posun, ktorý mi tento kurz prináša do života.“ Judit
„Tento seminár mi pripomenul, čo je skutočná sloboda, a že sa absolútnu väčšinu času spútavam len sama. Nemusím meniť, aká som. Len potrebujem s úsmevom akceptovať, že druhí tomu, ako žijem, jednoducho nerozumejú a povzniesť sa nad to.Kto hovorí, že práve oni majú návod na život?“ Erika
„Tak ako každý z Vás aj ja som v živote hľadala niečo aj keď som presne nevedela, že čo. Cítila som, že v živote ide o niečom viac ako len preživať a byť tu. Vyskúšala som nesmierne veľa techník, smerov a ciest, ale stále tomu niečo chýbalo alebo som cítila, že to nie je ono. Rovnako sa to potom prejavovalo aj v mojom živote či už pracovnom alebo súkromnom. Mám na mysli ten pocit že NEkráčate tou správnou cestou a aj napriek tomu, že sa Vám plnia sny a ciele tak stále necítite súlad, alebo na druhej strane robíte niečo a stále sa nedarí… Veľakrát nám aj zdravie ukazuje, že nie sme na správnej ceste, ale my nepočúvame a môžem povedať, že ani ja som nebola výnimkou. Až keď som začala spolupracovať s Lenkou a zamerala sa na jednu cestu sebarozvoja, ktorá mi dáva zmysel a logiku tak som prišla na to, že toto je to čo som hľadala. Samozrejme, že som na začiatku svojej cesty, ale už teraz jej efekt vidím vo svojom živote a viem, že po tejto ceste sebarozvoja budem kráčat aj naďalej. Ale ako sa hovorí 1 x zažiť je viac ako 100 x počuť. “ Katka

 

Prihlásenie:

5 + 3 =

3balance @ 2017

Share This